Grupy krwi

Wykonujemy oznaczenie grupy krwi u psów i kotów szybkim testem diagnostycznym firmy Alvedia. Całe badanie trwa ok. 10 minut i po uzyskaniu wyniku zwierzę otrzyma kartę grupy krwi z odpowiednim oznaczeniem oraz druk do dołączenia do książeczki zdrowia.

Znajomość grupy krwi zwierzęcia jest niezwykle istotna w przypadku konieczności wykonania transfuzji, co przy powszechności na naszych terenach choroby odkleszczowej – babeszjozy, jest bardzo nagminne podczas leczenia. Wiedza ta pozwala na uniknięcie hemolizy potransfuzyjnej w przypadku przetoczenia krwi niezgodnej grupowo.