Babeszjoza (piroplazmoza) psów

Jest to choroba, której sprawcą u psów są kleszcze. Wprowadzają one do organizmu, podczas wpijania się w skórę, pierwotniaki, które zarażają erytrocyty ( czerwone krwinki ) psa. W tych krwinkach pierwotniak dojrzewa do postaci dorosłej i atakuje kolejne krwinki. Po upływie 3 – 4 dni pierwotniaki znikają z krwi obwodowej – czyli tej, którą najczęściej pobieramy z żyły do badania. Ponownie pojawiają się m/w po 10 dniach. Taki cykl rozwojowy pasożyta może powtarzać się wielokrotnie. I ze względu na taką specyfikę jego rozwoju, często pobierając krew do badań po 4 dniu od ukąszenia kleszcza lekarz może nie dostrzec Babeszji pod mikroskopem. Dlatego konieczne jest też pełne badanie krwi z uwzględnieniem ilości czerwonych krwinek, hematokrytu i liczby płytek krwi.
Najczęściej czas jaki upływa od zakażenia do pojawienia się objawów choroby jest krótki .
Od 2 – 3 dni do 2 – 3 tygodni. Choroba może mieć dwojaki przebieg :

  • ostry
  • przewlekły

Przebieg ostry jest tym najczęściej spotykanym. Przejawia się nagłym ( nawet w ciągu kilku godzin) pogorszeniem stanu zdrowia, posmutnieniem, apatią, niechęcią do jedzenia, bardzo wysoką gorączką – często powyżej 40 * C oraz krwiomoczem ( mocz przybiera barwę od czerwonej do nawet brunatnej). Jeżeli zauważymy którykolwiek z tych objawów u naszego pupila powinniśmy niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii. Choroby tej nie należy lekceważyć, gdyż może ona doprowadzić do śmierci psa.

Aby ustrzec naszego psa przed zachorowaniem należy stosować dostępne środki zapobiegające intestacji kleszczy. Jest ich cała gama i lekarz weterynarii dobierze adekwatny do wieku, wielkości i trybu życia psa. Obecnie nie ma właściwej szczepionki skutecznej przeciwko babeszjozie.